תבניות בשפה העברית

מה שיפה בתבניות

תבניות
כשיש מושג חדש או מוצר חדש
אפשר בקלות לקחת המושג ולטעת אותו בתוך תבנית קיימת.
מה זו תבנית? אז כל בניין מתוך שבעת הבניינים זו תבנית כמו כן יש משקלים כמו משקל בעלי מקצוע רַצָּף שַדָּר וכו כך שאם נוצר מקצוע חדש כמו מדריך מומחה לנשימה הוא יקרא נַשָּם.
אם תתפתח מחלה חדשה אז היא תנחת למשקל המחלות כמו אַדֶּמֶת או חַצֶּבֶת כמו גם בַרְבֶּרֶת המחלה ברברת אם יש כזו היא בעלת שורש בעל ארבע אותיות . ארבע אותיות הן הרחבה של המשקל בו יש דגש כבד באות השניה של השורש. אז למעשה הדגש הוחלף באות נוספת
יש מחלה בעלת חמש אותיות שורש חתלתלת. בכל מקרה אם תהיה מחלה שתווצר מהמילה פלדה את המחלה תכונה פַּלֶּדֶת.
כך המילה גוגל שזה המספר 1 בתוספת מאה אפסים אבל בעיקר מנוע חיפוש.
אז למענו נוצר הפועל לְגַגֵּל.
הפועל גגל נוצק לתוך תבנית של בניין פיעל כלומר דגש קל באות ג הראשונה (בגד כפת) וכן דגש חזק באות ג השניה בחסות בניין פיעל.
בימי קדם כלומר לפני שלושים שנים נוצרה המילה לפקסס ממוצר היסטורי בשם פקס שעדיין בשימוש לצערם של רבים מדי.
הפועל לפקסס נוצר מהמילה פקס בשינוי קל תוספת חינם של האות ס.
למה לא השתמשו במילה לפקס? אז זהו הייתה קיימת כבר במשמעות התמקדות.
הפועל פקסס שייך גם הוא לבנין פיעל
כאן אין דגש אלא יש כאן שורש מרובע שזה חלופה מפרגנת לדגש.
בפועל פקסס אין דגש קל באות פ (בגד כפת) כי יש אין כלל שלא משנים שמות של כדי להתאימם לשפה העברית.
כך לא נאמר אני טס לפּריז ( האות פ לא תהיה רפה אלא דגושה )
כך המילה בּנק לא תאבד את הדש באות ב עם תחיליות שונות.
כי שוב לא משנים שמות לעז ולא מתאימים לכללים של השפה העברית.
המילה סלפי לא זכתה לפועל מקומי למרות השימוש הבלתי פוסק בצילום עצמי. יתכן שלא נכנס פועל בסגנון לסלף כי הוא קיים ולא מייצג כי הוא מסלף את האמת וסלפי צריך להיות אמיתי בכפוף לשיפורי איפור כי חייבים לעתים לשפר את המציאות.