אותיות אהוי

אותיות אהוי הסבר אותיות אהוי יש מטבע הדברים ארבע אותיות אהוי מצד אחד כל ארבע האותיות הן עיצורים כלומר כמו כל אות אחרת. כך במילה וִתֵּר כאן הפועל מכיל אות אהוי כאות שורש שמשמשת כעיצור. לעומת זאת בפועל נוֹתר האות ו הינה תנועה ה ו בחלום אבל אות וו לא נשמעת. אלא רק נקראת מה […]