יצירת גזרת שלמים מגזרת חסרי פ"נ ליצירת משמעות נוספת לאותו שורש באותו בניין

גזרת חסרי פ"נ בבנין הפעיל יוצרת פועל במבנה כזה הִפִּיל יש לפועל מטעם הדברים משמעות לעתים לאותו שורש בגזרת חסרי פ"נ בבנין הפעיל יש משמעות נוספת. אם למילה נפיל זו מהצירוף הידוע של דור הנפילים תהיה פתאום משמעות בפועל כלשהו אז אפשר לטעת משמעות נוספת לפועל הִפִּיל. אפשרות נוספת ליצור פועל חדש שיהיה בגזרת השלמים […]