אותיות סופיות

יש חמש אותיות סופיות סיפור אתיולוגי הוא סיפור שבא לתאר מציאות קיימת. אז המציאות הקיימת הינה שיש חמש אותיות בשפה העברית שיש להן גם גרסה סופית. באותה מידה יכולות היו להיות עשרים ושתיים אותיות סופיות כלומר לכל אות הייתה אות סופית. בפועל יש רק חמש אותיות שיש להן שתי גרסאות האחת לתחילת מילה ולמרכזה. וגרסה […]