תבניות בשפה העברית

מה שיפה בתבניות כשיש מושג חדש או מוצר חדש אפשר בקלות לקחת המושג ולטעת אותו בתוך תבנית קיימת. מה זו תבנית? אז כל בניין מתוך שבעת הבניינים זו תבנית כמו כן יש משקלים כמו משקל בעלי מקצוע רַצָּף שַדָּר וכו כך שאם נוצר מקצוע חדש כמו מדריך מומחה לנשימה הוא יקרא נַשָּם. אם תתפתח מחלה […]