מושגים קצרים בעברית

יש מושגים בשפה בעברית שהם נקודתיים כלומר לא גזרה של עשרות פעלים שמתנהלים בדרך תבניתית כלשהו. אלא פועל בודד לדוגמא שמתנהל שונה משאר הפעלים השלמים בלי שיש סיבות מקלות להווצרות השוני. כל השורש לקח בעתיד אני אקח. כלומר גזרת חסר פ"ל . העניין שזו לא גזרה אלא פועל בודד שמתנהל כך. אז שיבנו לו גזרה […]