אותיות גרוניות

שני מאפיינים לאותיות גרוניות האחד האות לא מקבלת דגש והשני האות לא מקבלת שווא. האות ר אמנם אות גרונית אבל מסתדרת וחיה טוב עם שווא. כלומר האותיות הגרוניות נחלקות לשתי קבוצות בעניין אי קבלת דגש קיימת קבוצה בת חמש אותיות ( א ה ח ע ר). מה קורה "כשמגיע" דגש לאות כלשהי ואותה אות היא […]

חטפים

יש שלושה סוגי חטפים חטף פתח ו חטף פתח וכן חטף סגול. החטפים נוצרו כי קשה להגות אותיות גרוניות בשווא. האות הגרונית ר לא קשורה לעניין שכן קל להגות ר בשווא כך המילה רְצִינוּת חיה בשלום עם ר בשווא. שאר האותיות הגרוניות נעזרות בחטפים להקלה ההגיה. כך אֲני האות א בחטף פתח כי קשה להגות […]