ה הידיעה

ה הידיעה האות ה שמוספת למילה מיידעת ומכוונת לאותה מילה ספציפית כלומר ברחל בתך הקטנה.  כשהאות ה מוספת למילה האות הראשונה מקבלת דגש חזק. לעתים האות הראשונה הינה אות גרונית אז דגש לא יהיה יש לעתים תשלום עם אובדן הדגש לעתים אין תשלום על אובדן הדגש. האות ה הידיעה מנוקדת בפתח ושוב לעתים ענייניים של […]