נחי ע"ו

גזרת ע"ו ע"י הגזרה מתייחסת לפעלים שבהן האות השניה של הפועל הינה יוד או וו. מה קורה לפועל בבניינים השונים? בנין קל הפעלים טס, עף , לן , נם , חי .שר אות השורש נופלת בזמן עבר ובזמן הווה. בעתיד האות נשמרת אבל לא נשמעת כך יטוס יעוף ילון ינום וכן יחיה ישיר בבנין קל […]