טעויות נפוצות

טעויות נפוצות שכ"כ נפוצות שהם כמעט חלק מהשפה.מה הגובה שלך? אני מטר שמונים ושלוש. אחלה גובהאבל השאלה עסקה בגובה והתשובה אמורה להנתן במטר ואז ס"מכלומר הגובה היה אמור להיות מטר שמונים ושלשה.זה אחת מ הטעויות הנפוצות  פחותכמה נשאר לך לשרת? שנה ועשר .וואלה שנה ועשר מה ? ימים שבועות חודשים הכל היה אמור להיות שנה […]