בקעת גר

גזרת בקעת גר הגזרה ידועה גם בשם תקע ברג בכל מקרה מדובר על שבעה פעלים. האות הראשונה של אותם פעלים הינה יוד האות השניה צ האות השלישית היא אחת משש האותיות בקעת גר לגזרה הזו מצטרף בן חורג שהאות השניה אצלו הינה ז והשורש הינו יזע. בכל מקרה אלו שבעת הפעלים יצב יצק יצע יצת […]