אותיות גרוניות

שני מאפיינים לאותיות גרוניות האחד האות לא מקבלת דגש והשני האות לא מקבלת שווא. האות ר אמנם אות גרונית אבל מסתדרת וחיה טוב עם שווא. כלומר האותיות הגרוניות נחלקות לשתי קבוצות בעניין אי קבלת דגש קיימת קבוצה בת חמש אותיות ( א ה ח ע ר). מה קורה "כשמגיע" דגש לאות כלשהי ואותה אות היא […]