סמיכות

סמיכות זה צירוף של שתי מלים ליצירת מושג חדש או ליצירת שייכות כמו בצמד המלים בית מאפה כאן שייכות ואין יצירה של מושג חדש לעומת בית כנסת ליצירת המושג בית תפילה. כלומר הסמיכות יוצרת מושג חדש בלי להוסיף מלים לשפה.
בסמיכות יש שתי מלים נסמך וסומך אבל יכול להיות צירוף של נסמך ובהמשך סומך .אבל הסומך משמש כנסמך לסומך הבא. לדוגמא מלחמת ששת הימים הינו צירוף משולש של נסמך בהמשך סומך ואז הסומך מהווה נסמך של המילה הבאה.
יש מחלוקת בעניין שני נסמכים לאותו סומך כלומר האם אפשר לכתוב שחקני ומאמני כדורגל או שמא צרך לפרק זאת לשחקני כדורגל ולמאמני כדורגל. כלומר קיימות שתי אסכולות האחת שגורסת שאין שני נמסכים לאותו סומך והאחרת מפרגנת לאותו נסמך יותר מסומך אחד.
אבל אין הגבלה ביצירת שרשרת של נסמך סומך ואז אותו סומך הופך לנסמך של הסומך הבא וכו. כך זה נראה שחקני קבוצת יורדי ימת הנגב – אין צירוף כזה אין גם ימה בנגב אין גם כ"כ אוויר למשוך את הסמיכות הזו. אבל זה אפשרי לבנות צירוף של חמישה מרכיבים של סומך נסמך בשרשרת. כאשר רק הראשון הוא רק נסמך והאחרון הוא רק סומך וכל השאר שמבלים במרכז שרשרת הסמיכות נושאים בתפקיד כפול של נסמך וכן סומך. אבל כדי להקל על ההבנה משתדלים לקצר שרשראות של סמיכות.
סמיכות ברבים נניח עורך דין ביחיד וברבים עורכי דין כך גם יורד ים וברבים יורדי ים. כלומר במעבר ללשון רבים אין שינוי בסומך אלא בנסמך בלבד. כשיש שרשרת של נסמך סומך אז יש ריבוי של כל הנסמכים גם כאשר הם יושבים על תקן של סומך כך תלמידי בתי הספר
איך מיידעים סמיכות? כלומר איך מתנהגת סמיכות בהוספת הא הידיעה? אז כך הא הידיעה מוספת לסומך בלבד. כך בתי הכנסת כמו גם עורך הדין. אממה בסלנג ניתן לפגוש סמיכות של הנסמך כך הבית כנסת כמו גם הבית אבות. אבל חיל הים לא עובר יידוע בדרך של יידוע הנסמך כלומר הצמד החיל ים לא נקלט וטוב שכך. כך גם שאר חיילות הצבא.
בצירופי מלים כמו כי כן ,כמו כן , לא כן . המילה השניה בצירןף לא מקבלת דגש קל באותיות בגד כפת בגלל שהמילה הראשונה בצירוף מסתיימת באותיות אהו"י.
בסמיכות אותיות בגד כפת מקבלים דגש קל גם אם הנסמך מסתיים באותיות אהו"י.
כך ימי כיפור וכן בתי כנסת.