חסרי פ"נ

חסרי פ"נ
זו גזרה של פעלים שהאות הראשונה שלהם הינה נ והאות הזאת נופלת לעתים.
נופלת זה אומרת שהאות נעלמת בהטיות השונות.
איך זה נראה בפועל בבנין קל?
אז כך הפועל נפל בעבר – ובעתיד יפול כלומר ה נ נעלמת.
בגזרת השלמים הפועל היה נכתב -ינפול.
כך גם הפועל נסע ובעתיד יִסּע להבדיל מגזרת השלמים –
שמע בעבר ו יִשְמע בעתיד כלומר בגזרת השלמים היינו אמורים לכתוב יִנְסע בלשון עתיד.
איזה עוד פעלים מצטרפים לפעלים של חסרי פ"נ
נשא ובעתיד ישא וכן נבל ובעתיד יבּול.
על אות שנופלת נהוג לתת תשלום . התשלום הינו דגש באות שאחרי
כך הפועל נפל פ רפה כלומר ללא דגש ובעתיד יפּול ה פ דגושה תשלום על אובדן אות.
יש פעלים בגזרה שלא נופלים כמו הפועל נאם ובעתיד ינאם אולי בגלל שאין אפשרות למתן תשלום דגש בגלל שהאות א הינה גרונית ולא מקבלת דגש. כך גם בפועל נהג ובעתיד ינהג כלומר האות נ לא נופלת גם כאן בלי אות גרונית באות שאחרי שכאמור לא יכולה לקבל דגש.
בנינים הפעיל הופעל
גם בבנינים אלו האות נ נופלת
כך הפעלים:
הפיל הופל כשגזרת השלמים היינו אמורים לכתוב הנפיל וכן הונפל.
וכך הפעלים הִסִּיע והוּסּע גם כאן אות השורש נ נופלת ומפרגנים דגש לאות ס שוב פיצוי על אות שאבדה במהלך ההטיה של הבניינים הפעיל והופעל.
יש מצטרף חלקי לגזרה הפועל לקח בעתיד יקח כלומר האות ל נעלמת אם כי לא שייכת לגזרה אלא פועל יוצא דופן ( כמו רבים אחרים)
לעומת זאת בבנין נפעל השורש לקח מבלה בגזרת השלמים כך – נלקח.
להבדיל מהפועל נישא היו אמור להיות ננשא ונון אחת נפלה. האם האות שורשית נפלה או שמא האות המבנית ( של בניין נפעל?) אז כך האות נ של הבניין מנוקדת בחיריק ונשמעת ואין קושי להגות אותה אז האות שנופלת היא שורשית ואז שוב דגש כבד באות ש של המילה נישא.
בשלושת הבניינים פיעל פועל והתפעל גזרת חפ"נ מתנהל כמו גזרת השלמים כלומר האות נ נשמרת לכל אורך ההטיה.