חסרי פ"נ מתאר שורש בעל אות ראשונה נ שנעלמת בעתיד.

גזרת חסרי פ"נ רקע

חסרי פ"נ
זו גזרה של פעלים שהאות הראשונה שלהם הינה נ והאות הזאת נופלת לעתים בעתיד. באופן כללי אפשר היה לומר האות הראשונה של הפועל בפועל אומרים פ הפועל כשכוונה לאות הראשונה. כך מתייחסים לְ ע הפועל כאות שניה. ו לאות השלישית מתייחסית ב ל הפועל.
נופלת זה אומרת שהאות נעלמת בהטיות השונות.
איך זה נראה בפועל בבנין קל.
אז כך הפועל נפל בעבר ובעתיד יפול כלומר ה נ נעלמת.
בזגרת השלמים הפועל היה נכתב -ינפול.
כך גם הפועל נסע ובעתיד יסע להבדיל מגזרת השלמים –
שמע בעבר ו ישמע בעתיד כלומר בגזרת השלמים היינו אמורים לכתוב ינסע בלשון.

דוגמאות לפעלים בגזרת חסרי פ"נ

איזה עוד פעלים מצטרפים לפעלים של חסרי פ"נ
נשא ובעתיד ישא וכן נבל ובעתיד יבול.
על אות שנופלת נהוג לתת תשלום . התשלום הינו דגש באות שאחרי
כך הפועל נפל פ רפה ובעתיד יפול ה פ דגושה תשלום עם אובדן אות.
יש פעלים בגזרה שלא נופלים כמו הפועל נאם ובעתיד ינאם אולי בגלל שאין אפשרות למתן תשלום דגש בגלל שהאות א הינה גרונית ולא מקבלת דגש.
בנינים הפעיל הופעל
גם בבנינים אלו האות נ נופלת
כך הפעלים
הפיל הופל כשגזרת השלמים היינו אמורים לכתוב הנפיל וכן הונפל.
יש מצטרף חלקי לגזרה הפועל לקח בעתיד יקח כלומר האות ל נעלמת
לעומת זאת בבנין נפעל השורש לקח מבלה בגזרת השלמים נלקח.

למה הגזרה נוצרה?

מה הרקע לנפילת הנון? כאילו מה רע לאותה גזרה לחיות כמו רוב הפעלים בגזרת השלמים? אז כך השפה העברית מבוססת על מקורותיה בהם מופיעה גזרת חסרי פ"נ. כלומר ראשית מדובר על מקורות השפה.
שנית נפילת אותיות נוסעת לעתים קרובות מקושי להגות את האות.
כך הפועל יִנְבׂל קשה להגייה. הרבה יותר קל להגות יִבׂל.
כלומר נוחות בהגייה הולידה גזרה שבה אות שורש נופלת ונולד תחום של פיצוי דגש.
כאילו מדובר על דייר שפונה ומגיע לו פיצוי בצדק. אז גם פינוי אות ממקומה לטובת הקלה בהגייה גוררת פיצוי לשאר הדיירים בדומת דגש כבד באות שאחרי.
למרות הקשוי בהגייה שכצריך את הפועל בגזרת השלמים אז בונים גזרת שלמים לאותה גזרה אבל הפעם במשמעות אחרת פרטים לכך בקישור.