יצירת גזרת שלמים מגזרת חסרי פ"נ ליצירת משמעות נוספת לאותו שורש באותו בניין

גזרת חסרי

פ"נ בבנין הפעיל יוצרת
פועל במבנה כזה הִפִּיל
יש לפועל מטעם הדברים משמעות
לעתים לאותו שורש בגזרת חסרי פ"נ בבנין הפעיל יש משמעות נוספת.
אם למילה נפיל זו מהצירוף הידוע של דור הנפילים תהיה פתאום משמעות בפועל כלשהו אז אפשר לטעת משמעות נוספת לפועל הִפִּיל. אפשרות נוספת ליצור פועל חדש שיהיה בגזרת השלמים כך הִנְפִּיל.
ואז הפועל הִנְפִּיל יהיה קשור לפיתוח זן חדש של נפילים עמידים יותר חזקים יותר וכו יותר. והפועל הִפִּיל ישאר בשלמותו בגזרת החסרים תוך שמירת המשמעות ההיסטורית.
כך שני השורשים נבט נגש נמצאים בשתי גרסאות בבנין הפעיל גרסת השלמים וגרסת החסרים.
מגיש מנגיש . הפועל מגיש קיים במשמעות היסטורית של הגשה דבר מה במסעדה או הגשת עבודת גמר.
הפועל מנגיש הינו במשמעות חדשה יחסית של הנגשת מקומות פיסיים ואתרי אינטרנט לבעלי מוגבלויות.
הפעלים מביט ו מנביט שייכים שניהם לשורש נבט
האחד בגרסת חפ"נ האחר לגרסת השלמים.
האחד במשמעות של לראות להסתכל האחר במשמעות חקלאית של הצמחת שתיל.