אחוזים ומספרים

אחוזים ומספרים

אחוז ומספרים

 

אחוז זו מילה ממין זכר.
אז אם יש 7 אחוזים
אז יש לומר מטבע הדברים שבעה אחוזים.
מה קורה כשיש 7.7 אחוזים
אז שוב אחוזים שלמים זה לשון זכר.
הספרות אחרי הנקודה כבר לא מייצגות אחוזים אלא עשיריות האחוז.
אז מטבע הדברים יש לומר שבעה אחוזים ושבע עשיריות האחוז.
וכן במקרה של 7.77 אחוזים
אז שבעה אחוזים ושבעים ושבע מאיות האחוז.
בכל מקרה אחרי הנקודה לשון נקבה כי שוב מדובר על עשיריות האחוז או מאיות האחוז או אלפיות האחוז.
המשחק הזה בין לשון זכר ללשון נקבה באותו מספר מטעה מאוד וגם מקשה על רצף המחשבה כשאתה צריך להתמקד במחשבה מה נקבה מה זכר. ויש לך רצון מטבע הדברים לדלג על שברי האחוזים.ולומר 80 אחוזים במקום שמונים אחוזים ושבע עשיריות האחוז במקרה שבו מופיעות הספרות 80.7 אחוזים.
מקרה דומה לזה הוא במספר 3877 כאן הספרה 3 מייצגת אלפים שיגיעו או לא לאירוע כלשהו. וכן הספרה 8 מתייחסת למאות כלומר בלשון נקבה. המספר שבע מתייחת לעשרות. ובעשרות יש התייחסות זהה לזכר ונקבה. כך המספר עשרים מייצג גם זכר וגם נקבה. כך לאורך כל העשרות שלושים ארבעים חמישים וכו.יוצא מם הכלל הזה הינו המספר עשר שבו התייחסות נפרדת לזכר וכן לנקבה. הספרה האחרונה בכל מספר מתייחסת לנושא הספירה כל 3873 תלמידי תיכון אז הספרה שלוש תהיה בלשון זכר במקרה של תלמידי תיכון ותהיה בלשון נקבה אם מדובר 3873 מכוניות.
כמו כן במספרים שמסתיימים בספרות 11 עד 19. אז לא הספרה האחרונה תקבע אם מדובר על זכר או נקבה אלא שתי השפות האחרונות. 2813 אז כאן אלפיים שמנה מאות ושלושה עשר תלמידי תיכון ובמקרה של גזרה נשית אלפיים שמנה מאות ושלוש עשרה  מכוניות מירוץ.
לרבבה מתייחסים בנקבה אם כי היא לא בשימוש ומתייחסיים לרבבה אולי בשירה אולי במקורות. בכל מקרה רבבה מדובר על עשרת אלפים
כלומר מתייחס לאלף בלשון זכר.
משהו שקשה להגות לעתים.  שלושת אלפים מכוניות . הקושי נובע מהמספר שלושה בסמיכות שלושת כלומר לשון זכר שכאמור מתייחס לאלפים. מצד שני כאן מכוניות כלומר היינו אמורים לומר שלוש אלף מכוניות ולא שלושת אלפים מכוניות.