אַסנת או אוֹסנת

אסנת או אוסנת

השם המקורי מהתנך הינו אַסנת ולא אוֹסנת גם לא אׂׂסְנת.
אז צריך לשנות שם? או להוריד את הוו שמקבעת את החולם?
אז זהו שלא. כמו ש דוד הוא שם מהמקורות. עדיים נעשה שימוש נרחב בשמות.
דוידי דייב דאוד דוביד דודי דודו ועוד לאותו שם דוד מהמקורות. אז השם אַסנת יפה שכפי שהוא
אבל שימוש בשמות אחרים כמו אוֹסנת או אוֹסי אמנם לא נאמנים למקורות אבל יפים בפני עצמם.
ומזכירים בדרך כלשהי את השם המקורי.