אותיות איתן – תחיליות לפעלים בעתיד

מטבע הדברים יש ארבע אותיות איתן אותיות אית"ן הן תחיליות של הפעלים בעתיד. כלומר זה כלי השפה העברית לציין שמדובר בפועל בזמן עתיד. יש מטבע הדברים פעלים שמתחילים באותיות אית"ן. כמו אָרַגְתִי או יוֹלֶדֶת שאמנם הם פעלים אמנם מתחילים באותיות איתן ועדיין אותם פעלים לא בזמן עתיד. כי מעבר לתפקידן של אותיות איתן כתחיליות לפועל בעתיד. הם אותיות שורש רגילות שמופיעות בכל הזמנים בלי קשר לעתיד. האות א היא תחילית של גוף ראשון יחיד וכן גוף ראשון יחידה  בעתיד אני אַרוּץ לכנסת. או אני אֲבַלֶּה בחופשת מולדת באיראן. האות א הינה תחילית רק של גוף ראשון יחיד וכן גוף ראשון יחידה בתכלס אני בלשון זכר וכן אני בלשון נקבה א נשמע אותו דבר בדיוק כך הוא מנוקד כלומר בצורה זהה בתכלס זה אותו פועל בדיוק. האות י כתחילית לפועל בעתיד הוא ילך הם ילכו. כלומר האות יוד משמשת כתחילית לנסתר וכן לנסתרים. וכן האות יוד משמשת לשיבוש לשון ידוע ומוכר ובלתי ניתן לעקירה אני ילך וכן אני יצבע את את הדלת באדום. זה צורם אבל צריך ללמוד להכיל זאת כי זה חזק מכדי להעלם. האות ת כתחילית לעתיד אתה תלך את תלכי אתם תלכו אתן תלכנה וכן היא תלך. כלומר האות ת ממלאת תפקיד של תחילית לכל הנוכחים אתה את אתם אתן וכן לנסתרת גוף שלישי נקבה. התחילית נ משמשת לעתיד לגוף ראשון רבים. גוף ראשון רבים זה אומר אנחנו נלך אנחנו נצא לחופשה בחוף המערבי של ישראל. כלומר התחילית נ מיועדת רק לגוף ראשון רבים ורבות. בגוף ראשון רבים אין הבדל בין גרסת הרבים לרבות אותו הטייה בדיוק. ניקוד של אותיות איתן בבנין קל אֶשְמע כלומר התחילית א מקבלת סגול באותו בנין בגוף שני ושלישי אתה תִּשְמע הוא יִשְמע. בבנין נפעל נכנס הוא בעתיד יִכַּנֶס. בבנין פיעל אני אֲכַּנֶס מסיבת פרידה כלומר א בחטף פתח בגוף שני אתה תְפַזֶּר אבקת קסמים לביטול מכסים כלומר התחילית ת בשווא נח. בניין פועל התחיליות זהות לאלו בבנים פיעל. בנין הפעיל אני אַחְלִיט מתי לשים דּגש קל בראש מילה כלומר התחילית א בבנין הפעיל הינה בפתח. יש כמובן יוצאי דופן כמו הוא יוֹסִיף שמן למדורה כלומר התחילית יוד הינה בחולם מלא. בנין הופעל הוא בעתיד יוּפַּל כלומר התחילית יוד בשורוק הפועל הופל אמנם בגרסת החסרים אבל גם בגרסת השלמים אותיות איתן בשורוק כך נוהל חירום יוּפְעל במקרה של שימוש לא נכון במטף כיבוי אש. בנין התפעל בעתיד הוא יִצְטָרֶף למשפחתו בישראל. הפועל יצטרף אמנם נופל על שני שינויים יחסית לפועל רגיל בבנין התפעל. ראשית אין דגש חזק ב ע הפועל בגלל שהאות ר גרונית אז האות ט מקבלת קמץ כחלופה לאובדן הדגש. וכן הפועל שונה כי לא נכתב כאן התצרף כמו הבנין אלא הבנין שונה למען הפועל הזה שמתחיל באות צ ומקשה על ההגייה של התצרף וע"כ הצטרף. השינוי קיים גם באותיות ס ש ז וכן כאמור באות צ שהן מופיעות בראש פועל בבנין התפעל.

contact us

כתוב מייל