ה הידיעה

ה הידיעה
האות ה שמוספת למילה
מיידעת ומכוונת לאותה מילה ספציפית כלומר ברחל בתך הקטנה. 
כשהאות ה מוספת למילה האות הראשונה מקבלת דגש חזק.
לעתים האות הראשונה הינה אות גרונית אז דגש לא יהיה יש לעתים תשלום עם אובדן הדגש לעתים אין תשלום על אובדן הדגש.
האות ה הידיעה מנוקדת בפתח ושוב לעתים ענייניים של תשלום דגש ישנה את הניקוד.
לעתים האות ה הידעה מצטרפת לאותיות ב כ ל .
ואז האות ה נבלעת אבל הניקוד של האות ה נותר בתחילית וכן האות הראשונה של המילה המיודעת נותר עם דגש. שוב בכפוף לאפשרות.
איך זה נראה?
הַכַּרְמֱל הצרפתי הוא המקום בחיפה.
בַּכַּרְמֱל הצרפתי יש מקומות חניה בשפע.
במשפט הראשון המילה כרמל מקבלת ה הידיעה
במשפט השני ה הידיעה נבלעת על ידי התחילית ב
זה היה אמור להיות כך בְּ הַכַּרְמֱל וכו . ומה שמתקבל שהאות ה נופלת אבל האות ב מקבלת את הניקוד של האות וכן היידוע נותר למרות העלמות ה הידיעה.