אותיות סופיות

יש חמש אותיות סופיות

אותיות סופיות
סיפור אתיולוגי הוא סיפור שבא לתאר מציאות קיימת.
אז המציאות הקיימת הינה שיש חמש אותיות בשפה העברית שיש להן גם גרסה סופית. באותה מידה יכולות היו להיות עשרים ושתיים אותיות סופיות כלומר לכל אות הייתה אות סופית. בפועל יש רק חמש אותיות
שיש להן שתי גרסאות האחת לתחילת מילה ולמרכזה. וגרסה נוספת לסופה של המילה.
למה יזמו את יצירת כפל הגרסאות?
אין הסבר נכון לעכשיו שהוא מוסכם על הכל אין הסבר מקורי של מפתחי האותיות למה הם בחרו בשתי גרסאות.
אז כל הסבר שיהיה הוא הערכה ששוב מנסה לתאר מציאות קיימת. כלומר לספר סיפור אתיולוגי שהוא הסבר למציאות של המצאות חמש אותיות סופיות.