כל אותיות האלף הבית העברי

יש עשרים ושתיים אותיות אלף בית עברי רגילות. רגילות זה אומר שהן תחיליות וכן אותיות אמצע מילה ובנוסף לכך יש עוד חמש אותיות סופיות. אותן עשרים ושבע אותיות בונות עולמות ענקים של תכנים התורה כולה נכתבה מטבע הדברים באותן עשרים ושבע אותיות. כל הספרות העברית נבנתה באמצעות אותו מגוון של עשרים ושבע אותיות. כל ההיסטוריה […]

מושגים קצרים בעברית

יש מושגים בשפה בעברית שהם נקודתיים כלומר לא גזרה של עשרות פעלים שמתנהלים בדרך תבניתית כלשהו. אלא פועל בודד לדוגמא שמתנהל שונה משאר הפעלים השלמים בלי שיש סיבות מקלות להווצרות השוני. כל השורש לקח בעתיד אני אקח. כלומר גזרת חסר פ"ל . העניין שזו לא גזרה אלא פועל בודד שמתנהל כך. אז שיבנו לו גזרה […]

הקלדה במחשב בעברית

להקליד בעברית במחשב יש עשרים פונטים בעברית חינמיים. לכל פונט יש מספר משקלים משקל זה בתכלס עובי הפונט. יש כמובן פונטים בעברית כמו בשפות אחרות בתשלום. נהוג שאם משתמשים בפונט כלשהו אז ממשיכים באותו פונט לאורך כל הכתבה או האתר. מה שמשנים אם צריך זה משקל הפונט. בלי קשר למשקל הפונט וסוג הפונט ישנן תגיות […]

אותיות אהוי

אותיות אהוי יש מטבע הדברים ארבע אותיות אהוי מצד אחד כל ארבע האותיות הן עיצורים כלומר כמו כל אות אחרת. כך במילה וִתֵּר כאן הפועל מכיל אות אהוי כאות שורש שמשמשת כעיצור. לעומת זאת בפועל נוֹתר האות ו הינה תנועה ה ו בחלום אבל אות וו לא נשמעת. אלא רק נקראת מה ששומעים בתכלס זו […]

אותיות גרוניות

שני מאפיינים לאותיות גרוניות האחד האות לא מקבלת דגש והשני האות לא מקבלת שווא. האות ר אמנם אות גרונית אבל מסתדרת וחיה טוב עם שווא. כלומר האותיות הגרוניות נחלקות לשתי קבוצות בעניין אי קבלת דגש קיימת קבוצה בת חמש אותיות ( א ה ח ע ר). מה קורה "כשמגיע" דגש לאות כלשהי ואותה אות היא […]

הבנה של פעלים מורכבים

הפועל משיב כך בלי ניקוד מה המשמעות שלו האם יש משמעות אחת או שמא יותר האם הוא מייצג פועל אחד או שניים? משיב במשמעות של מתן תשובה הינו פועל שמנוקד כך מֵשִיב כלומר מדובר על פועל בגזרת עו"י בבנין הפעיל. לעומת זאת מַשִּיב הרוח הינו פועל שוב בבנין הפעיל אם כי בגזרת חפ"נ. הפועל כַנֶס […]

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות שכ"כ נפוצות שהם כמעט חלק מהשפה. מה הגובה שלך? אני מטר שמונים ושלוש. אחלה גובה אבל השאלה עסקה בגובה והתשובה אמורה להנתן במטר ואז ס"מ כלומר הגובה היה אמור להיות מטר שמונים ושלשה. כמה נשאר לך לשרת? שנה ועשר .וואלה שנה ועשר מה ? ימים שבועות חודשים הכל היה אמור להיות שנה ועשרה […]

אותיות איתן – תחיליות לפעלים בעתיד

מטבע הדברים יש ארבע אותיות איתן אותיות אית"ן הן תחיליות של הפעלים בעתיד. כלומר זה כלי השפה העברית לציין שמדובר בפועל בזמן עתיד. יש מטבע הדברים פעלים שמתחילים באותיות אית"ן. כמו אָרַגְתִי או יוֹלֶדֶת שאמנם הם פעלים אמנם מתחילים באותיות איתן ועדיין אותם פעלים לא בזמן עתיד. כי מעבר לתפקידן של אותיות איתן כתחיליות לפועל […]

נחי ע"ו

גזרת ע"ו ע"י הגזרה מתייחסת לפעלים שבהן האות השניה של הפועל הינה יוד או וו. מה קורה לפועל בבניינים השונים? בנין קל הפעלים טס, עף , לן , נם , חי .שר אות השורש נופלת בזמן עבר ובזמן הווה. בעתיד האות נשמרת אבל לא נשמעת כך יטוס יעוף ילון ינום וכן יחיה ישיר בבנין קל […]