טעויות נפוצות

טעויות נפוצות שכ"כ נפוצות שהם כמעט חלק מהשפה. מה הגובה שלך? אני מטר שמונים ושלוש. אחלה גובה אבל השאלה עסקה בגובה והתשובה אמורה להנתן במטר ואז ס"מ כלומר הגובה היה אמור להיות מטר שמונים ושלשה. כמה נשאר לך לשרת? שנה ועשר .וואלה שנה ועשר מה ? ימים שבועות חודשים הכל היה אמור להיות שנה ועשרה […]

אותיות איתן – תחיליות לפעלים בעתיד

מטבע הדברים יש ארבע אותיות איתן אותיות אית"ן הן תחיליות של הפעלים בעתיד. כלומר זה כלי השפה העברית לציין שמדובר בפועל בזמן עתיד. יש מטבע הדברים פעלים שמתחילים באותיות אית"ן. כמו אָרַגְתִי או יוֹלֶדֶת שאמנם הם פעלים אמנם מתחילים באותיות איתן ועדיין אותם פעלים לא בזמן עתיד. כי מעבר לתפקידן של אותיות איתן כתחיליות לפועל […]

נחי ע"ו

גזרת ע"ו ע"י הגזרה מתייחסת לפעלים שבהן האות השניה של הפועל הינה יוד או וו. מה קורה לפועל בבניינים השונים? בנין קל הפעלים טס, עף , לן , נם , חי .שר אות השורש נופלת בזמן עבר ובזמן הווה. בעתיד האות נשמרת אבל לא נשמעת כך יטוס יעוף ילון ינום וכן יחיה ישיר בבנין קל […]

אחוזים ומספרים

אחוזים ומספרים   אחוז זו מילה ממין זכר. אז אם יש 7 אחוזים אז יש לומר מטבע הדברים שבעה אחוזים. מה קורה כשיש 7.7 אחוזים אז שוב אחוזים שלמים זה לשון זכר. הספרות אחרי הנקודה כבר לא מייצגות אחוזים אלא עשיריות האחוז. אז מטבע הדברים יש לומר שבעה אחוזים ושבע עשיריות האחוז. וכן במקרה של […]

בקעת גר

גזרת בקעת גר הגזרה ידועה גם בשם תקע ברג בכל מקרה מדובר על שבעה פעלים. האות הראשונה של אותם פעלים הינה יוד האות השניה צ האות השלישית היא אחת משש האותיות בקעת גר לגזרה הזו מצטרף בן חורג שהאות השניה אצלו הינה ז והשורש הינו יזע. בכל מקרה אלו שבעת הפעלים יצב יצק יצע יצת […]

חטפים

יש שלושה סוגי חטפים חטף פתח ו חטף פתח וכן חטף סגול. החטפים נוצרו כי קשה להגות אותיות גרוניות בשווא. האות הגרונית ר לא קשורה לעניין שכן קל להגות ר בשווא כך המילה רְצִינוּת חיה בשלום עם ר בשווא. שאר האותיות הגרוניות נעזרות בחטפים להקלה ההגיה. כך אֲני האות א בחטף פתח כי קשה להגות […]

תבניות בשפה העברית

מה שיפה בתבניות כשיש מושג חדש או מוצר חדש אפשר בקלות לקחת המושג ולטעת אותו בתוך תבנית קיימת. מה זו תבנית? אז כל בניין מתוך שבעת הבניינים זו תבנית כמו כן יש משקלים כמו משקל בעלי מקצוע רַצָּף שַדָּר וכו כך שאם נוצר מקצוע חדש כמו מדריך מומחה לנשימה הוא יקרא נַשָּם. אם תתפתח מחלה […]

מטוס ומסוק

מטוס ו מסוק שתי מלים דומות הגייה דומה משמעות דומה נו בערך. נראה כאילו נוצרו מאותה תבנית בשינוי אותיות שורש. אז זהו שלא מָטוֹס נוצר מהשורש טוס מַסּוק נוצר מהשורש נסק. המילה מסוק אמורה הייתה להיות מנסוק על משקל מרעום. כלומר המילה מסוק שייכת לגזרת חפ"נ אממה האות נ נפלה והשאירה פיצוי בדמות דגש חזק […]

יצירת גזרת שלמים מגזרת חסרי פ"נ ליצירת משמעות נוספת לאותו שורש באותו בניין

גזרת חסרי פ"נ בבנין הפעיל יוצרת פועל במבנה כזה הִפִּיל יש לפועל מטעם הדברים משמעות לעתים לאותו שורש בגזרת חסרי פ"נ בבנין הפעיל יש משמעות נוספת. אם למילה נפיל זו מהצירוף הידוע של דור הנפילים תהיה פתאום משמעות בפועל כלשהו אז אפשר לטעת משמעות נוספת לפועל הִפִּיל. אפשרות נוספת ליצור פועל חדש שיהיה בגזרת השלמים […]