אותיות אהוי

אותיות אהוי הסבר

אותיות אהוי
יש מטבע הדברים ארבע אותיות אהוי
מצד אחד כל ארבע האותיות הן עיצורים
כלומר כמו כל אות אחרת.
כך במילה וִתֵּר כאן הפועל מכיל אות אהוי כאות שורש
שמשמשת כעיצור.
לעומת זאת בפועל נוֹתר האות ו הינה תנועה ה ו בחלום
אבל אות וו לא נשמעת. אלא רק נקראת מה ששומעים בתכלס זו נון בחולם מלא.
הפועל נִוַּתֶר כאן האות ו הינה עיצור ולא תנועה.
בגדול ההבדל בין אות אהוי שהיא תנועה לבין אות שהיא עיצור.
אות אהוי שהיא תנועה הינה אות שמוספת כחלק מכתיב מלא.
כך לביתי יש בית במשמעות לבת שלי יש בית.
היוד המוספת לבתי שיוצר את המילה לביתי הינה תנועה

שימוש יתר באותיות אהוי

הוספת אותיות אהוי בלארגיות בכתיב מלא יוצר חוסר נעימות בקריאה
במיוחד אם יש משמעות אחרת למילה או למשפט.
כך "לאימה יש תפקיד חשוב בהתפחותה של הנערה. ואדם שלא ממש מספנט כתיב מלא חושב לעצמו איזה תפקיד יש לאַיְמָה בהתפחות של אותה נערה.
המחשבה שכתיב חסר תמיד נכון
אז לעתים בכתיב חסר מוסרים אותיות שורש
כך המילה ביניהם נכתבת לעתים כך בניהם.
האות השורשית יוד של של המילה ביניהם נעקרה סתם.
ויוצרת מילה לא נכונה או מילה נכונה אבל במשמעות אחרת בניהם
בנים של וכו.

שימוש יתר ביוד ו וו שאר אותיות אהוי סבבה

אותיות אהוי מכונות גם אם קריאה.
אותיות אהוי מתחלקות לשתיים האות וו ויוד מוספות בכל הזדמנות בחלק מהגישה של כתיב מלא.
כך מירשם וכן מיכתב וכן אוניה וכן בכל הצבעים צהוב וירוק כחלופה לצָהֹב וְיָרֹק. כך גם בפועל סוּלַּקְתִי מבית הספר על רקע התפרעויות כחלופה ל כתיב חסר. ללא וו בשורוק.
לעומת זאת האותיות ה ו א לא מוספות למילה כחלק מכתיב מלא.
כלומר זה קורה לעתים אבל זה צורם כך הָיִיתָה אמנם קיים אבל נדיר. אבל ללא ניקוד עוברת המשמעות מגוף שני זכר לגוף שלישי נקבה.
אפשרי לפרגן אותיות ה וְ א כחלק מכתיב מלא אבל במלים לועזיות כך פאריז ונאפולי.
יש חוק אחד בכל שמנסים להקפיד עליו.
יוד נשמעת מוכפלת כך ציינה וכן הייתה וכן אייר להבדיל.
אז מה החוק? אז זהו לפני אם קריאה האות יוד לא מוכפלת כך עבודת כפיה ביוד אחת. ולא כפייה.

האות א והאות לא בשימוש יתר

האותיות א וְ ה מהוות גם הן תנועה בעיקר בפעלים ובמלים כך
תקרא תירא היה כלומר האותיות א וְ ה לא מוספות למלים או פעלים ליצור כתיב מלא. אלא מהוות תנועה כאותיות שורש.
האות יוד ו וו מהוות גם הן תנועה כשהן אותיות שורש כך
במלים הוא כאן צריכה להתייחס לאות וו. וכן היא גם ההתיחסות לאות יוד
וכן לוּ יְהִי צמל מלים שבשיתהן יש אות ו ואות על תקן תנועה וכן מדובר באות שורשית. יהי השורש היה המילה לו אני לא יודע אם יש לה שורש.
בכל מקרה ו היא חלק מהמילה ולא חלק מ כתיב מלא

מחצית מאותיות אהוי הינן גרוניות

האותיות א וכן ה הינן אותיות גרוניות
יש קשר בין אות גרונית לאם קריאה?
או שמא מקריות? אות גרונית לא מקבלת דגש.
גם לא שווא.
מה הקשר לאם קריאה שאמנם נכתבת אבל לא נשמעת?