אין שני שוואים בראש מילה. כלומר יש כמצב זמני ומתקנים למניעת המצב

אין שני שוואים בראש מילה
המלים כבר קיימות ואין שני שוואים בראש מילה קיימת.
אבל לעתים למלים מוספות תחיליות
ואז המילה שכוללת את התחילית יכולה להכיל שני שוואים בתחילת המילה. ואז משנים את הניקוד כדי למנוע את המצב.
נניח צמד הצבעים כחול וירוק
ו החיבור לא משתנה במקרה זו כי המילה ירוק הינה בקמץ.
במקרה של  כחולים ו יְרוּקים נוצר מצב של שני שוואים בראש מילה
במקרה כזה ו החיבור מקבלת חיריק והיוד בשווא לא נשמעת ונוצר הצירוף. כחולים וִירוּקִים
כך גם בשלוש אותיות בכ"ל אני מתחבר לִירוּקִים.
האות יוד בתחילת מילה לא מייצגת היא מקרה פרטי בו בתכלס השווא נעלם ונבלע בתוך חיריק.
צמד המילים חתולים ו כְלָבִים שוב המילה וכלבים נוצר מצב של שני שוואים בראש מילה.
אז האות וו מקבלת שורוק וכך אפשר לקרוא זאת
חתולים וּכְלָבִים.
המחשבה שאפשר להקל על עצמינו ולומר כלבים וְ חתולים אז אפשר אבל זה נכון.
במילה חֲתוּליִם חטף פתח בראש מילה ולחטפים ( חטף פתח , חטף קמץ ולחטף סגול) מתייחסים כשווא .
כלומר אי אפשר לומר כלבים וְ חֲתוּליִם אלא צריך למנוע מצב של שני שוואים בראש מילה. ואז וו החיבור מקבלת את התנועה של החטף
ואז יש לומר כלבים וַחֲתוּליִם.
מילה מעניינת נוספת הינה אניה המילה אניה מנוקדת כך אֳנִיָה
כלומר יש שווא בראש מילה (בתכלס יש חטף קמץ)
הוספת תחילית תקבל את הניקוד של החטף. כלומר קמץ קטן
אני שט באניה.
כך יש לנקד
אני שט בָּאֳנִיה כך יש לקרוא זאת אני שט בִּוֹאוֹנִיָה
במילה אֱמֶת יש חטף סגול באות א וע"כ בצירוף המלים חסד וֶאֱמֶת וע"כ וו החיבור מקבלת את התנועה של החטף כלומר הוו מנוקדת בסגול. במקרה של חסד ואמת קשה להבדיל בין סגול ב וו לבין שווא.
זה לא כמו המקרה של כלבים וַחֲתולים גם לא כמו חתולים וּכְלבים.
שווא סגול חטף סגול נשמעים די דומה. כך גם בפועל מֵבין וברבים מְבינים -נשמע די דומה. כך שניקוד אותן תחילות בדרך שונה לשני הפעלים מבין ומבינים לא פשוט אלא אם כן את חי את זה. אם מוספת וו החיבור לשני הפעלים אז בכל מקרה ה וו תנוקד ב שורוק אבל בגלל נושא אחר שנקרא אותיות בומפ.